Dotacje Unijne PAMO

wtorek, 31 Marzec 2020 - 9:45am

logo

 

 

 

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA skorzystała z dofinansowania w ramach projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa 1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu:  343 553,67zł

Wartość dofinansowania z UE: 100% wartości projektu, tj 343 553,67zł

 

logo

 

 

 

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PAMO na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 4 066 380.00 PLN

Wartość dofinasowania: 1 945 800.00 PLN

 

 

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrożenie nowego produktu w Spółce PAMO w postaci okien znakowanych w technologii RFID"

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej linii produktów w postaci okien drewnianych i PVC wyposażonych w funkcjonalność identyfikacji z wykorzystaniem technologii RFID. Nowy produkt został opracowany samodzielnie przez PAMO w ramach prac badawczych. Produkt będzie oferowany partnerom biznesowym (deweloperom) realizującym duże inwestycje mieszkaniowe i biurowe. Funkcjonalność nowych okien PAMO pozwoli na skuteczniejszą logistykę i zarządzanie stolarką okienną na rozległych placach budowy. Ograniczy błędy ludzkie podczas ewidencji, ułatwi proces reklamacji.

Wartość projektu: 125 952 PLN
Wartość dofinasowania:  71 680,00 PLN