INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.4/PAMO

środa, 5 Sierpień 2020 - 10:45am

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/1.4/PAMO

 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II Etap.

 

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/1.4/PAMO