Profile MB-70

Porady Eksperta

System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 mm do 57 mm w skrzydłach okien oraz od 12 mm do 48 mm w oknach stałych. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb. System MB-70 jest podstawą rozwiązań o podwyższonej izolacyjności termicznej: MB-70 HI, MB-70US HI oraz fasady zimno-ciepłej na bazie okien MB-70CW HI.

Zawartość w budowie

Zawartość w budowie

Zawartość w budowie

Zawartość w budowie