Maj 2009

piątek, 29 Maj 2009 - 5:15pm
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 „KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA”  RPO WP NA LATA 2007 – 2013.   Zarząd PAMO-PLAST Sp. z o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym w...