Styczeń 2021

czwartek, 14 Styczeń 2021 - 11:15am
PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. robot montażowy do szyb (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ...
czwartek, 14 Styczeń 2021 - 8:15am
PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. stanowisko do szklenia okien PCV (2 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ...
wtorek, 5 Styczeń 2021 - 2:45pm
PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. żuraw obrotowy słupowy do szklenia na produkcji (2 szt.) w ramach projektu pn. „...
wtorek, 31 Marzec 2020 - 9:45am
        PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA skorzystała z dofinansowania w ramach projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,w ramach...